Agonisti

Costanzini Mattia

Classe: 2008

Partecipazioni:
Anno Evento Cat. Class.
2016
Campionati Provinciali UISP
Palamadiba
UISP 1 class.
2016
Campionati Regionali UISP
Baricella
UISP 2 class.
2016
Campionati Regionali FIHP
Reggio Emilia
FISR 2 class.
2016
Campionati Regionali FIHP
Reggio Emilia
FISR 2 class.
2016
Campionati Nazionali UISP
Calderara
UISP 5 class.